"P.P.H.U. BASTION - KRZYSZTOF SZEWCZYK"

Rokiciny Kol. 97-221
ul. Łódzka 14a
tel. 044 - 719-55-62
fax 044 - 719-58-28

Dodatkowe miejsce sprzedaży hurtowej:
C.H. PTAK hala D m 90. Tuszyn C 89.

e-mail: bastionexport@btn.com.pl

e-mail: btn@bastion-btn.com.pl